Lesklokorka ploská

Ganoderma lipsiense
Syn: Ganoderma applanatum

Nepoživatelná

horizontal rule

 

horizontal rule

Popis:

 Plodnice: ploše konzolovitého tvaru, vějířovitě uspořádané, s tvrdou dřevitou konzistencí. Horní strana s jemnou lakovou kůrovou, šedohnědá až červeně nahnědlé, s bílým dorůstajícím okrajem, vrstva rourek na spodní straně klobouku je u víceletých hub vrstevnatá (mezi jednotlivými vrstvami je tenká vrstva tramy), ústí rourek bílá, stiskem hnědnoucí, rourky velmi jemné. Trama rezavě hnědá, protkaná bílými žilkami. Šířka 10-30 cm. Výtrusy: rezavě hnědé. Výskyt: na dřevě různých listnatých stromů, vzácně na dřevě jehličnanů; roste celoročně. Záměna: Lesklokorka tmavá (G. adspersum) je zevnějškem velmi podobná, odlišuje se však většinou žlutým dorůstajícím okrajem, zavalitějšími plodnicemi a většími výtrusy. U víceletých hub vzájemně sousedí jednotlivé vrstvy rourek přímo, zatímco u G. lipsiense mezi nimi leží vždy tenká hnědá vrstva tramy. Troudnatec kopytovitý (Fomes fomentarius), který bývá někdy podobný, má bílý Výtrusný prach.
Poznámka: Rod Ganoderma se ve střední Evropě skládá přibližně z 6 druhů, které jsou s výjimkou lesklokorky lesklé (G. lucidum) víceleté a mají proto vrstvené rourky. Žijí saprofyticky i částečně paraziticky a produkují bílou hnilobu. Charakteristická je tenká nebo silná laková kůra nacházející se na horní straně klobouku, na které může být ještě navrstvena další pryskyřičnatá vrstva. Bradavčitě hnědé výtrusy jsou často prouděním vzduchu ukládány na horní straně. Lesklokorka ploská je nejčastěji se vyskytující houbou svého rodu, ostatní jsou naopak někdy velmi vzácné.
 

horizontal rule

                           

horizontal rule

Webmaster:

horizontal rule